Hängsmycken

Halsprydnader hör till de äldsta av alla smycken. De förekommer i två slag, korsformiga och runda.

De korsformiga kallas STRIGLAKORS ( de ”striglar” pekar åt olika håll). De runda kallas för TRILLEKORS , SÅLLAKORS eller PENNINGKORS beroende på utseende. De finns omnämnda i förteckningar från 1600 men är äldre. 14-1500 tal kanske betydligt äldre.


STRIGLAKORS

H-161.jpg
H-161
H-196.jpg
H-196
H-160.jpg
H-160
H-006.jpg
H-006

SÅLLAKORS

TRILLEKORS

H-206.jpg
H-206
H-207.jpg
H-207

PENNINGKORS

"DALKEDJA"

H-168.jpg
H-168
H-002.jpg
H-002

BRUDKORS

BRUDKORS

BRUDKORS

ELLAKORS

H-213.jpg
H-213
H-232.jpg
H-232
H-167.jpg
H-167
H-058.jpg
H-058

Copyright © 2000 Smycket AB. Producerat av Alebo